FONDACIJA ZA BIBLIOTEČKU DJELATNOST

ODLUKA O IZBORU KORISNIKA SREDSTAVA FONDACIJE ZA BIBLIOTEČKU DJELATNOST ZA 2023. GODINU

Format datoteke: Adobe Acrobat (pdf)
Preuzmi/Download
FONDACIJA ZA BIBLIOTEČKU DJELATNOST

NEPOTPUNE PRIJAVE NA KONKURS / NATJEČAJ ZA IZBOR KORISNIKA SREDSTAVA FONDACIJE ZA BIBLIOTEČKU DJELATNOST ZA 2023. GODINU.

Format datoteke: Adobe Acrobat (pdf)
Preuzmi/Download
FONDACIJA ZA BIBLIOTEČKU DJELATNOST

KONKURS / NATJEČAJ ZA IZBOR KORISNIKA SREDSTAVA FONDACIJE ZA BIBLIOTEČKU DJELATNOST ZA 2023. GODINU

Format datoteke: Adobe Acrobat (pdf)
Preuzmi/Download