OSNIVANJE FONDACIJE:

Vlada Federacije BiH je, na prijedlog federalnog ministra kulture i sporta, donijela Odluku o osnivanju Fondacije za bibliotečku djelatnost 19. 12. 2007. godine.

Osnovni CILJEVI FONDACIJE:

Vlada Federacije BiH je, na prijedlog federalnog ministra kulture i sporta, donijela Odluku o osnivanju Fondacije za bibliotečku djelatnost 19. 12. 2007. godine.

 • otkupa knjiga i drugih izdanja za biblioteke kao podrška razvoju i obnovi bibliotečkog fonda;
 • utvrđivanja instrumenata i procedura za transparentno korištenje sredstava Fondacije;
 • podrške programima prikupljanja bibliotečkog fonda;
 • stvaranja kvalitetnih prostornih i tehničkih pretpostavki u oblasti bibliotekarstva;
 • podrške programima približavanja knjige čitaocima i uključivanja većeg broja čitalaca sistemom razmjene bibliotečke građe i drugim savremenim metodama;
 • podrške programima razvoja informacionih sistema i tehnološkim inovacijama u oblasti bibliotekarstva;
 • podrške programima edukacije kadrova u oblasti bibliotekarstva;
 • učešća u utvrđivanju politike za unapređivanje i modernizaciju bibliotekarstva;
 • podrške nekomercijalnih projekata.

OSNOVE ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA FONDACIJE:

Fondacija svake godine objavljuje Konkurs za izbor korisnika sredstava i dodjeljuje sredstva korisnicima za programske stavke:

 1. Otkup društveno vrijednih knjiga domaćih izdavača objavljenih u prethodnoj godini i
 2. Opremanje javnih i specijalnih biblioteka sa područja Federacije BiH, a od 2010. godine i
 3. Stručno usavršavanje bibliotekara (putem seminara) i manifestacije za popularizaciju bibliotečke djelatnosti i knjige.

Početkom godine priprema se Plan poslovanja koji obuhvata Program rada i Program utroška sredstava i podnosi se Vladi F BiH na usvajanje, kao i Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju po proteku kalendarske godine.