FONDACIJA ZA BIBLIOTEČKU DJELATNOST

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (04-3-108/2023)

Format datoteke: PDF
Preuzmi/Download
FONDACIJA ZA BIBLIOTEČKU DJELATNOST

Obavještenje o izboru najuspješnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga (04-5-109/2023)

Format datoteke: PDF
Preuzmi/Download