I always recommended BlueHost Reviews for my clients. How to find the best web hosting service for business websites.

Fondacija za bibliotečku djelatnost

Print

Vlada Federacije BiH je, na prijedlog federalnog ministra kulture i sporta, donijela Odluku o osnivanju Fondacije za bibliotečku djelatnost 19. 12. 2007. godine.

Osnovni ciljevi Fondacije su podsticanje, razvoj, unapređivanje i modernizacija bibliotečke djelatnosti i to u domenu:

-    otkupa knjiga i drugih izdanja za biblioteke kao podrška razvoju i obnovi bibliotečkog fonda;
-    utvrđivanja instrumenata i procedura za transparentno korištenje sredstava Fondacije;
-    podrške programima prikupljanja bibliotečkog fonda;
-    stvaranja kvalitetnih prostornih i tehničkih pretpostavki u oblasti bibliotekarstva;
-    podrške programima približavanja knjige čitaocima i uključivanja većeg broja čitalaca sistemom razmjene bibliotečke građe i drugim savremenim metodama;
-    podrške programima razvoja informacionih sistema i tehnološkim inovacijama u oblasti bibliotekarstva;
-    podrške programima edukacije kadrova u oblasti bibliotekarstva;
-    učešća u utvrđivanju politike za unapređivanje i modernizaciju bibliotekarstva;
-    podrške nekomercijalnih projekata.

Fondacija svake godine objavljuje Konkurs za izbor korisnika sredstava i dodjeljuje sredstva korisnicima za programske stavke:

1.  Otkup društveno vrijednih knjiga domaćih izdavača objavljenih u prethodnoj godini i
2.  Opremanje javnih i specijalnih biblioteka sa područja Federacije BiH, a od 2010. godine i
3.  Stručno usavršavanje bibliotekara (putem seminara) i manifestacije za popularizaciju bibliotečke djelatnosti i knjige.


Početkom godine priprema se Plan poslovanja koji obuhvata Program rada i Program utroška sredstava i podnosi se Vladi F BiH na usvajanje, kao i Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju po proteku kalendarske godine.